Bøger fra Aalborg

To bøger fra Aalborg Universitetsforlag

Feiwel Kupferberg - Kreativt kaos i projektarbejdet - 1996, 330 sider, ca 300,- kr

Helle Alrø og Marianne Kristiansen (red.) - Personlig kommunikation & formidling, 1996, 152 sider, ca 120,- kr

Af Volker Bunzendahl, 12.semester

homehome
publikationerpublikationer Den første af disse to bøger er en tyk sag. Interessant, fordi den bruger en del sider på at forklare forskellen mellem pædagogik i Århus/København i forhold til Aalborg/Roskilde. Og det ved vi trods alt for lidt om.

Den prøver at beskrive nye strømninger og tiltag i forhold til projektpædagogik, som til tider både virker imponerende og aktivistisk. Een af hovedpointerne, at kreativitet skabes via tankens frie leg, og som således må være ingrediens i enhver forskning/undervisning, er yderst interessant. Men han kommer vidt omkring, for vidt for min smag. På en måde er denne bog en kaotisk bog om kaos. Stedvis inspirerende, men også nogle gange forundrende, når der f.eks. er ikke nogle henvisninger til hverken Vygotsky eller Mead, når han taler om leg. Som brainstorm er bogen inspirerende, men som "værk" kunne jeg godt have tænkt mig nogle flere fordøjelser. Det er jo interessant, hvad I gør deroppe i Aalborg. Men måske en anden gang, med mere klar og stringent tale, på halvt så mange sider, - så ville bogen nok få flere læser. Som jeg er bange for den vil have det lidt svært med. Hvem gider læse 330 sider, når der alt for mange sidespring, som læseren måske ikke har tid til. En krævende bog i en tid, hvor fordybelse kun kommer i stand, hvis bogen virkelig fænger. Og det gør denne her, desværre, ikke ofte nok.

Den anden bog fra Aalborg er en samling af fire artikler vedrørende kommunikation i formidlingssituationer. Således vil dem, der selv er underviser, eller hjælpelærer, nok få mest nytte af at studere denne lille sag. Artiklerne behandler både mundtlig og skriftlig kommunikation og formidling, og de går tæt på formidlerrollen og på formidlerens personlige kommunikation.

Leif Becker Jensen: Kan man grine fagligt forsvarligt - om at være sig selv i et ingenmandsland mellem modtager, system og faglighed.Jørgen Stiegel: Er skriften til at få i tale? Om den skriftlige formidlingMarianne Kristiansen: Profes-sionelt nærvær - om underviseres ubevidste kommunikationJørgen Bloch-Poulsen; Lederkom-munikation - om "lad-mig"-, "Ja, men"- og Åh-Gud"-lederen, om tre ledertyper.

Hvor de to første artikler henter inspiration fra andre kommunikationsbøger, har de sidste to yderligere et psykoanalytisk blik på underviserens rolle.

Nu har jeg læst Alrø's "Organisations-udvikling gennem dialog", også fra 1996. Derfor har jeg nok stedvis kedet mig lidt ved læsning af dette skrift. Pointerne var for de første klarere beskrevet i omtalte anden bog, og desuden er der en fare for inflation, hvis de udgives for mange bøger og artikler fra de samme folk, i et og samme år. Det ser lidt ud for mig, at folkene i Aalborg er glade for at trykke det, de finder frem til. Og det er jo også smukt nok. Men måske skulle man passe lidt på med at udgive alt for mange bøger fra samme forfatter kort efter hinanden.

Måske lidt hårde ord. Jo, det er interessant at læse, hvad de finder på deroppe nordpå. Men måske lidt mere kvalitet, frem for kvantitet, please. homehome
publikationerpublikationer