konstruktivisme/social konstruktionisme


Konstruktivisme/konstruktionisme, disse to begreber betyder ikke det samme. Konstruktivisme vil oprindelig beskrive de universelle processer, der ud fra organismen, ud fra strukturen (Piaget) bestemmer organismens egen produktion. Tidligere teorier som fx Piaget er blevet revurderet til en radikal form for k. af von Glasersfeld (se her Rasmussen, 1996: 106ff), men også af N. Luhmann i en såkaldt operativ form for konstruktivisme (ibid.:129ff).Konstruktionisme følges ofte af med ordet social, og kan ses som en mere interaktionel, eksogen form for konstruktionisme. Her er konstruktionen en fælles proces, hvor vi sammen skaber den omverden, der samtidig skaber os (se hertil evt. Berger/Luckmann, 1966). Så hvor -ivisme har fokus på hvad der skabes ud fra systemet, ser -ionisme på hvordan vi skaber systemer i fællesskab, og hvordan denne fællesskab er med til at skabe os selv.

***(Som før påpeget er der en del begrebsforvirring omkring betegnelserne konstruktionisme og konstruktivisme. "Over there", siger Steinar Kvale, ser man alvorligt på forskellene. Sociale konstruktionister er således folk som K. Gergen, M. Gergen, J. Shotter, J. Lave, og vel også vores egen S. Kvale, desuden fx Berger & Luckmann, Habermas og Polkinghorne. Konstruktivister er personer som fx Piaget, von Glasersfeld, T. Andersen, Maturana, Varela, Luhmann, .. J. Rasmussen, O. Thyssen, J. Cederstrøm..)***

mere om systemisk terapi - reflekterende processer

HomeHome
tilbage til speciale-siden