Volker Bunzendahl, volker@psy.aau.dk; webside:http://www.psy.aau.dk/student/volker/

trykt i ASYLEN, 1997, 9 (8)

En Iagttagelse af:

Peter Fuchs: Niklas Luhmann - Iagttaget,

En indføring i systemteorien

Unge Pædagoger, (1996), 144, - kr, 168 sider

(oversat af Jens Rasmussen og John Cederstrøm)

homehome
publikationerpublikationer

Dette er ikke kun en bog om en anderledes teori om psykiske systemer, der tænker, og sociale, der kommunikerer.

Den er også skrevet anderledes. Ingen fodnoter, (næsten) ingen litteraturhenvisninger. Men med en implicit opfordring til at lade sig fortrylle af et stykke prosa, der vil formidle en svær teori.

Bogen tager sit udgangspunkt i begrebet kommunikation. Og den tager så afgjort hele konsekvensen. Luhmanns forståelse af kommunikation som et dobbelt kontingent forhold, der netop betinger sociale systemers autopoiese, ligger til grunde for de 11 samtaler mellem 9 personer plus nogle børn, en tjener, en mor, der foregår forskellige steder i Tyskland.

Personerne er samlet i en studiekreds vedrørende Luhmanns labyrintiske teori.

Læseren tages med i Universitetsdocenten Martin Siebenschwans hus, og have, er på besøg hos PHD Georg Hauer, og endda på udflugt og på restaurantbesøg.

Det, der er genstand for samtalen, sker også i mellem de deltagende i dette kommunikerende system. Således tager denne bog mange anden ordens perspektiver på samme tema. Som læser kommer man så med endnu et, nemlig sit eget, perspektiv.

Samtalernes temaer: Kommunikation om læsning af svære tekster, om iagttagelse, om iagttagelse af iagttagelse af væren eller ikke-væren, om identitet og mening, om kompleksitet, om system og omverden under hensyntagen til kompleksitet, om dobbeltkontingens og så videre, om kommunikation, om handling og hvad der er beslægtet hermed, om samfund, og om funktionel differentiering.

Jeg har under læsning af denne bog både grinet, følt hygge og spænding. Den er på sin vis fortryllende. Og letlæselig, i forhold til Herr Luhmann Himselv.

Så er man bekendt med J. Rasmussens og/eller O. Thyssens fortællinger om Luhmanns operative konstruktivisme, har man selv prøvet at læse lidt af de over 13000 sider, som Luhmann har skrevet indtil nu, så er denne indføring i den Luhmannske system-teori yderst anbefalesværdig.

Kender man intet til Luhmann i forvejen, er denne tekst nok ikke så velegnet til at starte med. Disse personer skulle nok hellere begynde med J. Rasmussen: Socialisering og Læring i det refleksivt moderne (1996), eller i Læring, samtale, organisation af Cederstrøm, J. M.fl. (1993), begge Unge Pædagoger, eller Autopoiesis - En introduktion til Niklas Luhmanns verden af systemer- Jacobsen, J. C. (red.) (1992), Politisk revy.

homehome
publikationerpublikationer